اشتغال بخش کشاورزی : روند‌ها و واقعیت‌ها

میزان و اندازه اشتغال در بازاری به نام بازار کار شکل می‌گیرد. بازار کار همانند بازار کالا از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده که تقاضا و عرضه برای نیروی کار را شکل می‌دهند. در این بازار تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرمایان (بخش خصوصی، دولتی و تعاونی) صورت می‌گیرد که با توجه به سطح …

چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کود نیتروژن

در هجده شماره قبلی اقتصاد سبز که بر محور بخش کشاورزی استوار بود، تبیین شد؛ هدف از انتشار مطالب آگاه‌سازی جامعه و خصوصا مسوولان کشور نسبت به تهدیدهای پیش روی جامعه درخصوص منابع انتشار‌دهنده گازهای گلخانه‌ای است. هشدار یکی از مکانیزم‌های آگاه‌سازی برای خطرات پیش روی جامعه و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از آن است. امنیت …

کود هم تولید دی‌اکسیدکربن می‌کند

به‌کارگیری کود شیمیایی در بخش کشاورزی، یکی دیگر از منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای است. مصرف کودشیمایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پس از اضافه‌شدن آن به خاک توسط کشاورزان، گاز دی‌اکسیدنیتروژن تولید می‌کند. در سال٢٠١١ مجموع گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف کودشیمیایی در بخش کشاورزی ٧٢۵ تن معادل دی‌اکسیدکربن بوده که حدود ١۴درصد از کل گازهای …