تغذیه دام استراتژی کاهش گازهای گلخانه‌ای

کاهش جمعیت دامی و تغییر جمعیت دامی از دام سنگین به سبک و تغییر الگوی تغذیه‌ای خانوار از گوشت قرمز به گوشت سفید از جمله استراتژی‌های مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش دامپروری است. البته قابل ذکر است که به‌دلیل نیازهای تغذیه‌ای انسان همراه با افزایش جمعیت جهان این استراتژی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر‌گذار …

جدال بر سر حضور زنان در بازار کار

فرصت‌های برابر همان‌طور که برای مردان مهیا شده برای زنان مهیا نشده و ما نتوانستیم جمعیت زنان را برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی جلب کنیم. افتخاری: بنده به این نرسیده‌ام که فعالیت زنان کمتر شده است. ما حضور آنها را در اجتماع پررنگ می‌بینیم. فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی و لاله افتخاری، نماینده مجلس در مورد مشارکت …

غذای گوشتی نخورید

بخش دامپروری در میان فعالیت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد. اطلاعات جهانی و مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد هر گاو به‌طور میانگین حدود ٧٠ تا ١٢٠کیلوگرم متان در سال تولید می‌کند. متان یک گاز گلخانه‌ای است اما اثر منفی آن بر آب‌وهوا ٢٣برابر بیشتر از اثر گاز دی‌اکسیدکربن است. حال اگر به‌طور …