نقش ١٧درصدی تغییر کاربری در تولید گازهای گلخانه‌ای

بخش کشاورزی از جمله فعالیت‌هایی است که در انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارد. به طور کلی فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری در حدود ١۴درصد و دیگر کاربری زمین حدود ١٧درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این میان اطلاعات آماری فائو نشان می‌دهد که در طی دوره ٢٠٠١ تا ٢٠١١ میلادی …

۶٢درصد سهم کشاورزی در تولید گازهای گلخانه‌ای

  انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های بشری در طول زمان افزایش یافته است و بررسی‌های آماری نشان داد که برحسب نوع فعالیت، میزان انتشار و نوع آلاینده‌ها متفاوت است. اینکه تمامی کشورهای جهان به‌دنبال تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدید‌کننده سلامتی انسان هستند، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند …

کاهش تورم روستایی: معنا و پیامدهای آن

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود کاهش تورم روستایی: معنا و پیامدهای …

کشورهای با درآمد کم و متوسط قربانیان آلودگی هوا

انتشار گازهای گلخانه‌ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان بین‌المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای گلخانه‌ای، شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم‌مدار و …

ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان

مروری بر مطالب گذشته اقتصاد سبز سوالی را به ذهن متبادر می‌کند که درست است اقتصاد سبز برای جهان کنونی از نظر زندگی بهتر و سالم‌تر مهم است اما چرا ضروری است؟ چه واقعیت‌هایی در جهان کنونی به چشم می‌خورد که اهمیت توجه و پرداختن به آن را در زمان، بدون فوت وقت ضروری می‌کند؟ …