ساخت‌وساز با استانداردهای سبز

اقتصاد سبز با همه ابعاد و ویژگی‌هایی که دارد، اهمیت وجودی آن در جهان کنونی نیازمند سیاست‌هایی است که به مرحله ظهور رسیده و توسعه یابد. سیاست‌های توسعه اقتصاد سبز را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد: سیاست‌هایی که منجر به تحریک تولید و مصرف می‌شود. اقتصاد سبز هم به بخش تولید و هم مصرف …

اقتصاد سبز

در مطالب پیشین مختصری درخصوص خاستگاه فکری اندیشه اقتصاد سبز صحبت شد. مروری بر متون منتشرشده اقتصاد سبز حاکی از آن است که ویژگی‌ها و اصول آن همانند همه نظریات توسعه‌ای و اقتصادی در طول زمان تغییر و تحول داشته است که همه این تلاش‌ها در جهت کامل‌شدن و درنظرگرفتن جنبه‌های جدیدی است که در …

اقتصاد سبز و معاهدات بین‌المللی

  تفکر شکل‌گیری اقتصاد سبز بر اساس واقعیت‌های موجود جهانی بود. یکی از این واقعیت‌ها، امکان کاهش منابع سوختی طبیعی سنگواره مانند نفت و گاز در آینده نزدیک دنیا را بر آن داشت که به فکر جایگزین مناسبی برای این سوخت باشد و بهترین جایگزین در استفاده از منابع طبیعی البته با حفظ محیط‌زیست بود …

کشاورزی ایران با بحران آب چه خواهد کرد؟

بخش کشاورزی مجموعه فعالیت‌های زراعی، باغداری، دام و طیور، شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع را در خود جای داده است. در حساب‌های ملی ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به زراعت (زراعت و باغداری) است. بخش زراعت مهم‌ترین بخش از نظر ایجاد …

«اقتصاد سبز» و نقطه مقابل آن

براساس تعریف برنامه محیط‌زیست سازمان‌ملل‌متحد، اقتصاد سبز (Green Economy) الگویی است که به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجرشده و خطرات زیست‌محیطی و کمبود اکولوژیکی را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد؛ به عبارتی دیگر اقتصاد سبز، اقتصادی است که در سایه آن زندگی انسان‌ها پیش‌رفته و عدالت اجتماعی پدید می‌آید در حالی که در آن خطرها و آسیب‌های زیست‌محیطی در کمترین میزان ممکن است.