نیازمند اقتصاد سبز هستیم

درحال حاضر ۷۰ درصد آب بخش کشاورزی تلف می‌شود و در این بحران کم‌آبی در شمال کشور برای محصولات کشاورزی آب مورد نیاز تامین نمی‌شود. مازندران، گیلان و گلستان سه استان پررونق در تولید محصولات کشاورزی با کمبود آب مواجه شده‌اند و نگرانی از کاهش تولید محصولات کشاورزی بیش از پیش شده است. کاهش تولیدات …

ابهام های «بسته خروج از رکود»

هرچند تاکنون جزئیاتی از بسته خروج از رکود تورمی دولت منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته اما همچنان ابهاماتی در این مورد باقی است. اینکه دولت محترم فرهنگ نقد و نقادی را در کشور پایه گذاری کرده و از خود سیاستهای دولت شروع نمودند امری قابل احترام و ستودنی است . با همین …

آیا بخش تعاونی می تواند رویکردی برای توسعه اشتغال نیروی انسانی زنان کشور باشد؟

هموراه این سخن بیان میگردد که میان میزان مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه و تحقق زندگی بهتر و جامعه ای توسعه یافته رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. مشارکت اجتماعی ، فرایندی است که گروه های اجتماعی ، داوطلبانه و آزادانه آن را انتخاب کرده و علاقه مند می شوند تا دراین فعالیت شرکت نمایند. …