خلاصه طرح تحقیقاتی اصلاح نظام تعرفه ای در بخش کشاورزی ایران

افزایش بهای انرژی، افزایش سریع جمعیت(به‌طوری که سالانه ۸۰ میلیون انسان برای غذا اضافه می‌شود)، افزایش رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه ،افزایش مصرف گوشت و لبنیات و شرایط اقلیمی از جمله عوامل تشدید‌کننده کمبود مواد غذایی افزایش قیمت آن بوده است؛ به ‌طوری که قیمت مواد غذایی اساسی در جهان طی سال‌های ۲۰۰۵ …