تغذیه دام استراتژی کاهش گازهای گلخانه‌ای

کاهش جمعیت دامی و تغییر جمعیت دامی از دام سنگین به سبک و تغییر الگوی تغذیه‌ای خانوار از گوشت قرمز به گوشت سفید از جمله استراتژی‌های مقابله با انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش دامپروری است. البته قابل ذکر است که به‌دلیل نیازهای تغذیه‌ای انسان همراه با افزایش جمعیت جهان این استراتژی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر‌گذار …

جدال بر سر حضور زنان در بازار کار

فرصت‌های برابر همان‌طور که برای مردان مهیا شده برای زنان مهیا نشده و ما نتوانستیم جمعیت زنان را برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی جلب کنیم. افتخاری: بنده به این نرسیده‌ام که فعالیت زنان کمتر شده است. ما حضور آنها را در اجتماع پررنگ می‌بینیم. فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی و لاله افتخاری، نماینده مجلس در مورد مشارکت …

غذای گوشتی نخورید

بخش دامپروری در میان فعالیت‌های بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید گازهای گلخانه‌ای دارد. اطلاعات جهانی و مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد هر گاو به‌طور میانگین حدود ٧٠ تا ١٢٠کیلوگرم متان در سال تولید می‌کند. متان یک گاز گلخانه‌ای است اما اثر منفی آن بر آب‌وهوا ٢٣برابر بیشتر از اثر گاز دی‌اکسیدکربن است. حال اگر به‌طور …

نقش ١٧درصدی تغییر کاربری در تولید گازهای گلخانه‌ای

بخش کشاورزی از جمله فعالیت‌هایی است که در انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارد. به طور کلی فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری در حدود ١۴درصد و دیگر کاربری زمین حدود ١٧درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده است. در این میان اطلاعات آماری فائو نشان می‌دهد که در طی دوره ٢٠٠١ تا ٢٠١١ میلادی …

۶٢درصد سهم کشاورزی در تولید گازهای گلخانه‌ای

  انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از فعالیت‌های بشری در طول زمان افزایش یافته است و بررسی‌های آماری نشان داد که برحسب نوع فعالیت، میزان انتشار و نوع آلاینده‌ها متفاوت است. اینکه تمامی کشورهای جهان به‌دنبال تثبیت غلظت گازهای گلخانه‌ای اتمسفر با توجه به اثرات تهدید‌کننده سلامتی انسان هستند، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند …

کاهش تورم روستایی: معنا و پیامدهای آن

از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود کاهش تورم روستایی: معنا و پیامدهای …

کشورهای با درآمد کم و متوسط قربانیان آلودگی هوا

انتشار گازهای گلخانه‌ای و در مقابل راهکارهای کاهش و کنترل آن به یک گفتمان بین‌المللی تبدیل شده است و فراتر از یک مفهوم تئوری و علمی جزو مطالبات مردمی جهان است. هر روز با آگاهی بیشتر مردم جهان از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سلامتی گازهای گلخانه‌ای، شاهد حضور فراگیر مردم و نهادهای مردم‌مدار و …

ایران هفتمین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در جهان

مروری بر مطالب گذشته اقتصاد سبز سوالی را به ذهن متبادر می‌کند که درست است اقتصاد سبز برای جهان کنونی از نظر زندگی بهتر و سالم‌تر مهم است اما چرا ضروری است؟ چه واقعیت‌هایی در جهان کنونی به چشم می‌خورد که اهمیت توجه و پرداختن به آن را در زمان، بدون فوت وقت ضروری می‌کند؟ …

ساخت‌وساز با استانداردهای سبز

اقتصاد سبز با همه ابعاد و ویژگی‌هایی که دارد، اهمیت وجودی آن در جهان کنونی نیازمند سیاست‌هایی است که به مرحله ظهور رسیده و توسعه یابد. سیاست‌های توسعه اقتصاد سبز را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد: سیاست‌هایی که منجر به تحریک تولید و مصرف می‌شود. اقتصاد سبز هم به بخش تولید و هم مصرف …

اقتصاد سبز

در مطالب پیشین مختصری درخصوص خاستگاه فکری اندیشه اقتصاد سبز صحبت شد. مروری بر متون منتشرشده اقتصاد سبز حاکی از آن است که ویژگی‌ها و اصول آن همانند همه نظریات توسعه‌ای و اقتصادی در طول زمان تغییر و تحول داشته است که همه این تلاش‌ها در جهت کامل‌شدن و درنظرگرفتن جنبه‌های جدیدی است که در …