فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۱

پایان نامه آقای سعید معبود ابراهیم زاده با عنوان : بررسی و تحلیل مدیریت بازاریابی تخم مرغ (مطالعه موردی استان البرز) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،۱۳۹۱، راهنما پایان نامه آقای شهرام اشرفی با عنوان : ارزیابی عملکرد سازمان میادین در کاهش هزینه¬های مبادله شهروندان تهران با رویکرد کارت امتیازی متوازن B.S.C (مطالعه موردی شهرداری …

برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام …