جهاد سازندگی از واقعیت تا عمل

زمینه فعالیت جهاد سازندگی در سال‌های نخست آن، به عمران، خدمات‌رسانی و آموزش‌های فنی منحصر بود، ولی بنا به ضرورت و مقتضیات جامعه، مسوولیت‌های جهاد دائماً در حال تغییر و تحول بود و رسیدگی به اموری چون امور فرهنگی، بهداشت و اشتغال را نیز بر عهده گرفت. زمینه فعالیت جهاد سازندگی در سال‌های نخست آن، …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۱

پایان نامه آقای سعید معبود ابراهیم زاده با عنوان : بررسی و تحلیل مدیریت بازاریابی تخم مرغ (مطالعه موردی استان البرز) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،۱۳۹۱، راهنما پایان نامه آقای شهرام اشرفی با عنوان : ارزیابی عملکرد سازمان میادین در کاهش هزینه¬های مبادله شهروندان تهران با رویکرد کارت امتیازی متوازن B.S.C (مطالعه موردی شهرداری …

برآورد ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل استان گیلان

کارکردهای ارزشمند بومهای تالابی نظیر کنترل سیلاب، کنترل فرسایش، تصفیه آب و پساب، ایجاد زیستگاه طبیعی و ارائه چشم انداز زیبا، در کنار جایگاه ویژه بومشناختی آن موجب توجه روزافزون به مقوله حفاظت از این منابع طبیعی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف تعیین ارزش اقتصادی حفاظت از تالاب استیل در استان گیلان انجام …

Factors Affecting Iran’s Animal Products Export: A Co-integration Analysis

Iran’s economy dependence on oil revenues has caused some impacts in the form of commodity price fluctuations on current revenues. Accordingly, in the past few years especially in the Second Development Plan, the government included encouragements and reduced the country’s dependence on oil revenues in its agenda. Agricultural export, especially livestock and poultry export has …