زنان و توسعه

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی در خصوص زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نویسندگان : زهرا رضایی ، محمدحسین حافظیان، سیدمحمد احمدی سیدرضا صالحی امیری، فرزانه مافی ، سیدجواد نگارنده، فاطمه پاسبان ، سارا مژده ای، مهدی نیاکانی فر تاریخ نشر: ۲۴ خرداد،۱۳۸۹ ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک