خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

#قرارسبزوگرافیک ✅به امید وقتی که همه روزامون، روز #نه_به_پلاستیک باشه ?✋️ ?#پوسترمشترک تیم #قرارسبز و گروههای #محیط_زیستی و #گردشگری به کوشش #حسن_اجتماعی ، #امیدسجادیان و #مهنازدیواندری ?شما هم با ما همراه باشید??

لینک به این پست

معلم نقاش توسعه

هر چه می دانست آموخت مرا غیر یک اصل که نا گفته نهاد قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد #ایرج_میرزا #معلم_نقاش_توسعه?  

-->

قهرمانان ملی

?شادباش به تمامی قهرمانان ملی که در صحنه تولید حضور و مشارکت فعال دارند. عاملان توسعه کشور که لازمست سهمشان از توسعه داده شود ، رفاه و آسایش حق مسلم آنان است . به امید نشاط و شادی برای همه پیام آوران توسعه . قدردان زحمات شما هستیم☘#کار_و_تلاش_عامل_توسعه??  

?بازدید میدانی : ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ ، شهرستان پلدختر ??

بازدید از شهرستان پلدختر در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ انجام شد . مهمترین مشاهدات عینی و تحلیل وضعیت موجود در بخش فعالیتهای داوطلبانه آمده است . در صورت تمایل لطفا مطالعه نمایید .