✍️ تحقیق و توسعه

?پژوهش و تحقیق یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه و ارتقای فعالیتهای صنایع، کشاورزی و خدمات به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی وابسته است. اگر پژوهشی نشود، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم …

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده

خرابی های وارد شده به منازل روستاییان سیل زده “روستای شگیم پایین وشکیم بالا ” 

#قرارسبزوگرافیک ✅به امید وقتی که همه روزامون، روز #نه_به_پلاستیک باشه ?✋️ ?#پوسترمشترک تیم #قرارسبز و گروههای #محیط_زیستی و #گردشگری به کوشش #حسن_اجتماعی ، #امیدسجادیان و #مهنازدیواندری ?شما هم با ما همراه باشید??

لینک به این پست

معلم نقاش توسعه

هر چه می دانست آموخت مرا غیر یک اصل که نا گفته نهاد قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد #ایرج_میرزا #معلم_نقاش_توسعه?  

-->

قهرمانان ملی

?شادباش به تمامی قهرمانان ملی که در صحنه تولید حضور و مشارکت فعال دارند. عاملان توسعه کشور که لازمست سهمشان از توسعه داده شود ، رفاه و آسایش حق مسلم آنان است . به امید نشاط و شادی برای همه پیام آوران توسعه . قدردان زحمات شما هستیم☘#کار_و_تلاش_عامل_توسعه??