کشاورزی فراسرزمینی: ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی کشورهای همسایه و طرف‌های اصلی تجاری (جلد ۱)

کتاب حاضر، اولین جلد از مجموعه کتاب‌هایی است که در زمینه کشاورزی فراسرزمینی نگاشته شده است. این جلد به شناسایی ظرفیت‌های کشاورزی کشورهای همسایه و طرف‌های اصلی تجاری کشاورزی می‌پردازد. فصل اول این کتاب به تبیین مبانی نظری و بیان پرسش‌های اصلی پرداخته است. در فصل دوم وضعیت بخش کشاورزی در کشورهای موردمطالعه بررسی و …

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران جلد۲:مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

 این مجموعه شامل مجموعه مقالاتی در خصوص مدیریت زمین از منظر سیاسی ، احتماعی وو اقتصادی است . سال نشر :۱۳۹۴ ناشر: موسسه پزوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و استانی

تبیین نقش و جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد، از طریق نمایش مهم‌ترین شاخص‌های کلان، این امکان را برای مدیران کشور در سطوح مختلف و به ویژه مدیران بخش کشاورزی فراهم می‌آورد تا با بهره‌برداری از این داده‌ها، در ترسیم اهداف، سیاست‌ها و چگونگی تعامل با سایر بخش‌های اقتصادی فرآیندی منطقی و در فضایی کارشناسی و …

اصلاح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ایران

اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذائی و همچنین نیازهای بسیاری از صنایع، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای ارزی و استقلال ملی ایجاب می کند که توسعه پایدار آن در تمامی برنامه های کشور مورد توجه خاص قرار بگیرد. در این میان نقش سیاست های تعرفه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست هایی که …

زنان و توسعه

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی در خصوص زنان و نقش آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی است. نویسندگان : زهرا رضایی ، محمدحسین حافظیان، سیدمحمد احمدی سیدرضا صالحی امیری، فرزانه مافی ، سیدجواد نگارنده، فاطمه پاسبان ، سارا مژده ای، مهدی نیاکانی فر تاریخ نشر: ۲۴ خرداد،۱۳۸۹ ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک