فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۵

پایان نامه آقای سینا اسماعیل پور ، بررسی اثرات افزایش تولید ناخالص داخلی ورشد جمعیت برانتشارگازهای گلخانه ای درایران ، دانشگاه پیام نور تهران ، ۱۳۹۵ ، استاد مشاور پایان نامه خانم معصومه کمالی شورغین ،تبیین وبررسی موانع موجودبرتوسعه گردشگری خارجی درایران ، دانشگاه پیام نور استان البرز، ۱۳۹۵، استاد راهنما پایان نامه آقای حامدکاظمی …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۴

پایان نامه خانم بهناز طغیانی ، بررسی ارتباط بین بهره وری سرمایه و بازده سهام در شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ ، دانشگاه پیام نور: استان البرز ، ۱۳۹۴ ،استاد راهنما پایان نامه خانم رباب خلفی ،بررسی اثر شوک های ارزی برصادرات غیرنفتی درایران ، دانشگاه …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۳

پایان نامه آقای فرجی، تخمین تابع تقاضای گاز مایع برای سالهای بین۶۷-۹۰،دانشگاه پیام نور: تهران ، ۱۳۹۳،مشاور  پایان نامه آقای خلفی، بررسی اثر شوک­های ارزی بر صادرات غیرنفتی در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، دانشگاه پیام نور: تهران ، ۱۳۹۳،مشاور

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۲

پایان نامه خانم حسین زاده با عنوان : بررسی دلایل تمایل کشاورزان گندم‌کار کرمانشاه به بیمه محصول،دانشگاه پیام نور تهران ، ۱۳۹۲،راهنما پایان نامه خانم غلامی نژاد با عنوان : بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل طی سالهای ۱۳۷۲تا۱۳۹۱(برنامه ،دوم،سوم،چهارم و پنجم توسعه اقتصادی کشور ) ،دانشگاه پیام نور تهران ، …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۱

پایان نامه آقای سعید معبود ابراهیم زاده با عنوان : بررسی و تحلیل مدیریت بازاریابی تخم مرغ (مطالعه موردی استان البرز) ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ،۱۳۹۱، راهنما پایان نامه آقای شهرام اشرفی با عنوان : ارزیابی عملکرد سازمان میادین در کاهش هزینه¬های مبادله شهروندان تهران با رویکرد کارت امتیازی متوازن B.S.C (مطالعه موردی شهرداری …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۹۰

۱٫پایان نامه آقای سلمان دادجو با عنوان: بررسی رابطه بین فساد مالی و تورم در کشور های منطقه خاورمیانه(سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۳) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰،مشاور ۲٫ پایان نامه آقای مهدی شاعر طاهربا عنوان: واکنش بازار سهام نسبت به کسری بودجه دولت (۸۸- ۱۳۷۷) ، دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،۱۳۹۰، مشاورر ۳٫ پایان …

فهرست پایان نامه های سال ۱۳۸۰

  پایان نامه آقای محمد زمانی با عنوان : بررسی روند تغییرات بهره وری عوامل تولید و قیمت تمام شده در شرکت تعاونی فرش دستباف بیرجند ، دانشگاه مشهد ، مقطع کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۸۰ .مشاور