تحلیل آثار تحریم بر بخش کشاورزی ایران

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با مسأله تشدید تحریم های بین المللی روبه رو بوده است .مطالعات مختلف نشان داده است که تحریم بر متغیرهای مختلفی تاثیرگذار بوده و بسته به این که فعالیت مورد نظر آسیب پذیرتر از سایر فعالیتها بوده یا نه، میزان اثرگذاری متفاوت بوده است.
در این میان، آنچه که بیش از هر موضوعی مورد سوال قرار گرفته می‏شود آثار تحریم اقتصادی بر بخش های مختلف اقتصادی ایران است.از آنجایی که بخش کشاورزی از حوزه های بسیار حساس به شمار می‏آید که به طور مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سروکار دارد، به طور یقین آثار منفی احتمالی تحریم بر تولید و تجارت بخش، تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. این نکته قابل توجه است که بخش کشاورزی علاوه بر متغیرهای درون بخشی از متغیرهای کلان نیز تاثیر می‏پذیرد. با اعمال تحریم ها و متاثر شدن متغیرهای کلان از تحریم ها، بخش های مختلف یک اقتصاد و از جمله کشاورزی را نیز متاثر می‏سازد. از این رو تحریم ها بر بخش کشاورزی با دو اثر مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار خواهد بود. نکته مهم دیگر در تحریم های سالهای اخیر، متفاوت بودن ساختار اقتصادی کشور و شدت آسیب پذیر بودن آن نسبت به سالهای ۹۰ و ۹۱ است. این آسیب پذیری بیشتر، دامنه و نفوذ پیامدها و آثار تحریم بر بخش کشاورزی را متفاوت از گذشته خواهد نمود. اینکه چه محصولات و فعالیتهایی ؟ به چه اندازه و میزان ؟ و چگونه و با چه مکانیزمی ؟ تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرند سوالاتی است که نیازمند تحقیق است تا بارویکرد علمی برای آن پاسخ مناسبی فراهم سازد.

لطفاجهت مطالعه  مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید :

تحلیل_آثار_تحریم_بر_بخش_کشاورزی_ایران

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *