مشارکت دولت به منظور ظرفیت سازی برای کشاورزان مقیاس کوچک در فرآیند زنجیره عرضه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

مشارکت دولت به منظور ظرفیت سازی برای

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.