مدیریت بازار و تجاری سازی محصولات

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

مدیریت بازار و تجاری سازی محصولات

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.