مدیریت و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

مدیریت و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.