تعریف مفاهیم اقتصادی ، اجتماعی و کاربرد آن در کسب و کار بانوان روستایی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

جهت مطالعه روی لینک زیر ضربه بزنید:

مفاهیم اقتصادی ،اجتماعی

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.