اثر خشکسالی برفقر

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خشکسالی مردم را به سوی ناامنی غذایی و از دست دادن شغلشان سوق می‌دهد. برای نمونه اطلاعات فائو نشان می‌دهد ۶ درصد از مردم گواتمالا به دلیل خشکالی وارد ناامنی غذایی شدند و بیش از ۴۹ هزار کشاورز در جنوب صحرای آفریقا شغل و کارشان را از دست داده اند .

 ناامنی غذایی یعنی افراد به طور منظم به غذای سالم و مغذی کافی برای رشد و نمو طبیعی و یک زندگی فعال و سالم دسترسی نداشته باشند که ممکن است به دلیل در دسترس نبودن غذا و یا کمبود درآمد برای تهیه غذا باشد. افزایش قیمت غذا با توجه به ثابت بودن قدرت خرید واقعی و یا کاهش آن نیز منجر به ناامنی غذایی می‌شود.

سوال: برای استانهای کشورمان که به شدت با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستند همانند خوزستان، سیستان ، کرمان و … برای امنیت غذایی و معیشتی و درآمدی افراد چه اندیشیده‌ایم ؟ آیا مطالعه و تحقیق شده که چه بخشی از مردم در ناامنی غذایی قرار گرفتند و چه باید کرد ؟ چه تعداد از کشاورزان و کارگران کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی شغل خود را از دست داده و یا با کاهش ظرفیت تولیدی مواجه شده و چه برنامه‌ای برای اشتغال و ایجاد درآمد برایشان داریم ؟ چه باید کرد ؟

اعتراضات شکل گرفته برای آب در استانهای کشور برخاسته از کوچک شدن سفره و جمع شدن سفره عده‌ای از مردم است .علاج کار توجه به مشکلات و خردورزی برای حل آنهاست نه انکار و تهدید . دایم از حکمرانی خوب صحبت می کنیم، جلسه و گفتگو به راه است که ما می خواهیم حکمرانی خوب را پیاده سازی کنیم و گاهی اغراق آمیز می گوییم پیاده سازی شده است. در بحث آب و خشکسالی، حکمرانی خوب چه به ما می گوید چطور حاکمیت و دولت با مردم (بخش سوم اقتصاد همه سازمانهای غیر دولتی و خصوصی و خیریه و انجمن ها و …) وارد گفتگو شده است تا از پیامدهای نامطلوب پیش رو جلوگیری کند (پیشگیری) و آثار زیانبار کنونی را درمان کند ؟ چقدر اولویت و دغدغه حاکمیت و دولت است ؟ موضوع جنگ آب سالیان سال است توسط صاحبنظران هشدار داده شده است اما جدی گرفته نشد و در اولویت قرار نگرفت اما در شرایط کنونی و آینده اگر در اولویت قرار نگیرد ، تمدنی با خطرات مختلف روبرو خواهند شد که قابل جبران نخواهد بود .

منتشر شده :اقتصاددان – نهم  مرداد  ماه ۱۴۰۰  🇮🇷

http://www.eqtesaddan.ir/?p=55604

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *