بررسی تفاوت دستمزد زنان در بخش کشاورزی و ارتباط آن با درآمد خانوار

هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت جنسیتی دستمزد زنان در بخش کشاورزی در استانهای کشوراست. برای دستیابی به این هدف از داده های آماری سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۶ برای استانهای کشور ، الگوی خود توضیح برداری (VAR) و علیت علیت تودا-یاماموتو استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سوی درآمد خانوار روستایی به سمت دستمزد زنان در بخش کشاورزی وجود دارد. در رابطه با نتیجه این آزمون می توان گفت که در استان های کشور مناطقی که از سطح درآمد پایین تری برخوردار هستند، دستمزد زنان در بخش کشاورزی کمتر است. در این رابطه توجه به این نکته که زنان روستایی نقش مهمی در انجام فعالیت های مختلف تولیدی دارند و تفاوت در دستمزد علاوه بر اینکه بر میزان درآمد خانوار تاثیر داشته از سوی دیگر بر میزان پس انداز و سرمایه گذاری برای ارتقای رفاه خانوار و بهره روی تولید تاثیر دارد. مشاهدات نشان می دهد که در حال حاضر اهم فعالیت های زنان در روستاهای ایران عبارت از کشاورزی و باغداری، پرورش دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، صنایع دستی مانند قالی، گلیم، حصیر، سوزن دوزی، صنایع فرآوری و همین طور فعالیتهای مربوط به مدیریت خانه و نگهداری بچه ها است. نقش زنان در فعالیتهای کشاورزی در واحدهای دهقانی کوچک که هنوز هم تعداد آنها به مراتب بیش از واحدهای بهره برداری بزرگ است، چشمگیر است. از این رو پرداخت دستمزد به زنان در بخش کشاورزی با توجه به بهره وری و بازدهی توصیه می شود به گونه ای که تفاوتهای دستمزدهای استانی بیانگر بهره ور بودن زنان در بخش کشاورزی باشد.

بررسی تفاوت دستمزد زنان در بخش کشاورزی و ارتباط آن با درآمد خانوار

فاطمه پاسبان – سیما بیابانی – فاطمه عارفی علمداری

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *