💠تورم مناطق روستایی: شاخص قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی

📊 شاخص قیمت 📊

📌 بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای در مناطق روستایی کشور در حدود ۲۱ درصد بوده است. به عبارتی در اسفند ماه سال ۳۹۸ (میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در اسفند سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین تورم نقطه‌ای در اسفند سال ۱۳۹۸ مربوط به استان هرمزگان با ۳۱٫۵ درصد و کمترین مربوط به استان کردستان با ۱۳٫۵ درصد بوده است.

📌 اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در اسفند ۱۳۹۸ در مناطق روستایی ۳۷٫۳ درصد بوده که نسبت به نرخ تورم شهری در همین دوره که ۳۴٫۴ درصد بوده بیشتر می‌باشد. در این میان بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در اسفند ۱۳۹۸ در مناطق روستایی مربوط به استان ایلام با ۴۵٫۵ درصد و کمترین مربوط به استان آذربایجان غربی با ۳۲٫۸ درصد است. آمار نشان می‌دهد به شدت تورم در مناطق روستایی وجود دارد و بر حسب منطقه نیز تفاوت دارد .

📌از طرف دیگر اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در اسفند ۱۳۹۸ گروه کالاهای مربوط به آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها در مناطق روستایی در حدود ۴۲٫۴ درصد بوده که بیشترین نرخ تورم مربوط به استان بوشهر با ۴۹٫۶ درصد و کمترین مربوط به استان زنجان با ۳۵٫۴ درصد است . همان طور که ملاحظه می‌شود تورم دو رقمی و شتابنده‌ای در سبد مصرفی خوراکی خانوار روستایی مشاهده می‌شود.

📌همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که نرخ تورم ۱۲ ماهه در اسفند ۱۳۹۸ گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مناطق روستایی در حدود ۳۳٫۵ درصد بوده که بیشترین نرخ تورم مربوط به استان ایلام با ۴۲ درصد و کمترین مربوط به استان قم با ۲۷٫۵ درصد است . همان طور که ملاحظه می‌شود تورم دو رقمی و شتابنده ای در سبد مصرفی غیر خوراکی خانوار روستایی نیز دیده می‌شود.

📌نسبت شاخص قیمت گروه کالاهای مربوط به آشامیدنی‌ها و خوراکی‌ها به گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات اسفند ماه سال ۹۸ در مناطق روستایی حاکی از آن است که در کل کشور ۲۰ درصد شاخص قیمت خوراکی‌ها بیشتر از غیر خوراکی است و بیشترین تفاوت در استان هرمزگان با ۳۳ درصد و کمترین تفاوت در استان لرستان با ۵ درصد است. این نسبت نشان می دهد تورم کالاهای خوراکی بیشتر از کالاهای غیر خوراکی و خدمات است .

❓سوال : با افزایش شتابنده تورم و کاهش قدرت واقعی خرید خانوارهای روستایی و با سیاست سرکوب قیمت در بخش کشاورزی،چشم انداز رفاه و امنیت غذایی روستائیان کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا چه خواهد بود؟ چتر حمایتی دولت در این شرایط برای تولید بخش روستایی و معیشت خانوار روستایی چه باید باشد ؟

#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷

#ویروس_کرونا_حمایت_اجتماعی 🇮🇷

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *