✍️”آمادگی ” برای مقابله با خطرات پیش رو

?هفته‌ای که گذشت، هفته منابع طبیعی در ایران بود که از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه می باشد. نخستین روز هفته منابع طبیعی، روز درختکاری نامگذاری شده است. برای اهمیت درخت آمده است که : ارزش خدمات یک درخت در ۵۰ سال عمر برابر است با:
– کمک به چرخه تولید آب (۳۷۰۰۰$)
– کنترل فرسایش (۳۱۰۰۰$)
– کنترل آلودگی هوا (۶۲۰۰۰$)
– تولید اکسیژن (۳۷۰۰۰$)

?ارزش ذاتی درختان و طبیعت بسیار بیشتر از ارزش اقتصادی آن است. مهمترین اثرات درختان از جنبه زیست‌محیطی عبارت‌اند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط زیست.

?علاوه‌براین، درختان ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها منبع درآمدزایی بوده و ابعاد اقتصادی درختان را می‌توان در تولید چوب، به‌عنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع، سوخت، خلاصه کرد. به‌خاطر اهمیت زیست‌‌محیطی و اقتصادی درخت، همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند اما در چند دهه اخیر، عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، زادگاه درختان یعنی جنگل را تخریب کرده است که دخالت انسان‌ها از جمله عواملی است که بر شدت تخریب جنگل‌ها دامن زده است. تخریب جنگل‌ها مترادف با تهدید زندگی، زیست‌محیطی و اقتصادی است .

?ضرورت دارد مراقب طبیعت، درختان و جهان باشیم اگر مراقبت نکنیم ، بایستی منتظر عواقب ناخوشایند در زندگی خودمان باشیم . روی جلد آخرین شماره مجله اکونومیست نوشته بود در دنیای کنونی برای مقابله با خطرات بایستی “آمادگی” خود را بالا ببریم یعنی پیشگیری ارج تر از درمان که متاسفانه در اندیشه و رفتار ما کمتر دیده می‌شود .

? از دیدگاه نویسنده، نقطه آغازین آمادگی برای رویارویی با خطرات عصر حاضر، کمتر دست درازی کردن در طبیعت و جهان، احترام به آن و حفظ و صیانت از آن است .انتظار نداریم که به طبیعت مواد شیمیایی بدهیم او به ما غذای سالم بدهد، انتظار نداریم انواع زباله ها را در طبیعت رها کنیم و به ما ویروس و میکروب مضر ندهد، انتظار نداریم تنوع زیستی و تنوع ژنتیکی را نابود کنیم اما غذای سالم و کافی داشته باشیم و ….

?کمی فکر کنیم بیماری‌های امروز پژواک کدام اقدامات ماست که طبیعت، جهان و کائنات به ما بر می‌گرداند .هنوز بشر و ذهن خلاق او به دنبال تئوری توطئه هست که فلان کشور عامل بیماری و خطر را منتشر کرده ، فلان قدرت برای جنگ با فلان کشور بیماری را رواج داده …. و هنوز انگشتان این بشر نابخرد و ظالم نسبت به طبیعت و کائنات به سمت خودش نچرخیده است که از خودش سوال کند با طبیعت و جهان چه کرده ای ؟ جواب طبیعت در مقابل ظلم بشر به آن چه بوده است؟ باز هم مهربانی بوده باران را فرستاده اما چون بشر درخت و خاک و پوشش گیاهی را نابود کرده باران رحمت الهی به سیل تبدیل شده و همین بشر دوباره گفته “خشم طبیعت” زندگی مرا نابود کرد.

?بشر ظالم است نسبت به طبیعت، کائنات و جهان. برای آمادگی به منظور پیشگیری از خطرات، ذهن بشر را باید شست، بایستی به طبیعت و جهان احترام گذاشت و جبران مافات کرد، ضرورت دارد بشر مدافع حقوق طبیعت،حیات جانوری و گیاهی باشد.

#من_زمین_و_طبیعت_را_دوست_دارم??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.