? ۱۵ اکتبر روز جهانی زنان روستایی

✍️۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز بین‌المللی زنان روستایی یا روز جهانی زنان روستایی نام‌گذاری شده‌است. این روز به ارج نهادن به نقش زنان روستایی در بهبود کشاورزی، توسعه روستایی و نیز امنیت غذایی و از بین بردن فقر اختصاص دارد.

✍️نقش اساسی که زنان و دختران در تضمین پایداری خانوارها و جوامع روستایی ، بهبود معیشت روستایی و رفاه ایفا می کنند ، به طور فزاینده ای شناخته شده است. زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی، از جمله کار غیررسمی را تشکیل می دهند و بخش عمده مراقبت های بدون حقوق و کار خانگی را در مناطق روستایی انجام می دهند. آنها سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی و تغذیه ، مدیریت زمین و منابع طبیعی و مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی دارند.

✍️با این وجود ، زنان و دختران مناطق روستایی به طور نامتناسب از فقر چند بعدی رنج می برند. در حالی که فقر شدید در جهان کاهش یافته است ، اما یک میلیارد نفر  در جهان که همچنان در شرایط غیرقابل قبول فقر زندگی می کنند در مناطق روستایی متمرکز شده اند. میزان فقر در مناطق روستایی در اکثر مناطق بیشتر از مناطق شهری است. با این وجود ، کشاورزی خرده پا  تقریباً ۸۰ درصد مواد غذایی را در آسیا و  آفریقا تولید می کنند و از معیشت حدود ۲٫۵ میلیارد نفر حمایت می کنند. زنان کشاورز ممکن است به اندازه همتایان مرد خود کارآمد و کارآفرین باشند ، اما کمتر قادر به دسترسی به زمین ، اعتبار و وام ، نهاده های کشاورزی ، بازارها و زنجیره های ارزش  صنایع فرآوری هستند و قیمت کمتری  برای محصولات خود به دست می آورند.

✍️موانع ساختاری و هنجارهای تبعیض آمیز اجتماعی همچنان به محدودیت قدرت تصمیم گیری زنان و مشارکت سیاسی زنان در خانواده  و جوامع روستایی  منجر می شود .زنان و دختران در مناطق روستایی از دسترسی برابر به منابع و دارایی های تولیدی ، خدمات عمومی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی و زیرساخت ها از جمله آب و فاضلاب برخوردار نیستند ، در حالی که بخش عمده ای از کار آنها نامرئی و بدون حقوق است.

✍️تأثیرات تغییر اقلیم ، از جمله دسترسی به منابع تولیدی و طبیعی ، نابرابری های جنسیتی موجود را در مناطق روستایی تقویت می کند. تغییرات آب و هوا بر دارایی و رفاه زنان و مردان از لحاظ تولید محصولات کشاورزی ، امنیت غذایی ، بهداشت ، آب و منابع انرژی ، مهاجرت و درگیری ناشی از آب و هوا و بلایای طبیعی مرتبط با آب و هوا تأثیر می گذارد. یک چهارم از کل خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ توسط بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه متحمل شده است ، و این به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی زنان و دختران روستایی و پتانسیل تولیدی تأثیر گذاشته است .

 ✍️یکی از موثرترین راهها برای دستیابی به مدیریت تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی ، رسیدگی  و توجه به نابرابری جنسیتی است. زنان توانمند ظرفیت بیشتری برای مقابله  با  تغییرات آب و هوایی دارند. آنها نقش مهمی در اتخاذ فناوریهای کم کربن ، گسترش دانش در مورد تغییرات آب و هوایی و انجام اقدامات موثر در این خصوص دارند. ترویج رهبری زنان در اقدامات مربوط به مدیریت تغییرات  آب و هوایی از جمله موارد اساسی در کاهش اثرات نامطلوب  گرم شدن کره زمین است.

✍️بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ ، ۴۹ درصد جمعیت روستایی کشور  حدود ده میلیون نفر  را زنان روستایی تشکیل می دهند . بخش بزرگی از جمعیت روستایی که  می توانند توسعه پایدار را برای کشور رقم بزنند اگر و تنها اگر در برنامه های توسعه ای کشور  به زنان روستایی  نقشی داده شود و از توسعه نیز سهم آنان پرداخت شود.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.