? روز ملی روستا و عشایر شادباش

✍️ ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر نامگذاری شده است . روستاها کانون تولید به خصوص تولید غذا بوده و روستائیان عزیز با صبوری و بردباری تولید بخش کشاورزی که از جمله فعالیتهای سخت و مشقت بار است ، را به سرانجام می رسانند . تلاش روستائیان ارزشمند و قابل ستایش است.

✍️بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ کل جمعیت کشور در سال ١٣٩۵ به ٧٩ میلیون و ٩٢۶ هزار و ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ۴ میلیون و ٧٧۶ هزار نفر افزایش یافته که نرخ رشد جمعیت در حدود ۱٫۲۴ درصد مثبت طی این ۵ سال داشته است . از این تعداد جمعیت در حدود ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر در مناطق روستایی کشور ساکن بوده که در حدود ۲۵٫۹ درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند . به عبارت دیگر میزان شهرنشینی جمعیت کشور در حدود ۷۴ درصد و روستانشینی ۲۵٫۹ درصد و ۰٫۱ درصد هم غیر ساکن (عشایر ) بوده اند .

✍️جمعیت روستایی کشور طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ (طی ۵ سال) در حدود ۷۱۶۱۵۸ نفر کاهش داشته که نرخ رشد منفی ۰٫۷۳ درصد را دارد . در خصوص کاهش جمعیت روستایی توجه به این نکته قابل تامل است که بخشی از این کاهش به دلیل تغییر روستا به شهر است . بر اساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵ طی ۵ ساله از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ در حدود ۱۰۶ شهر به مجموع شهرهای کشور اضافه شده است . این تغییر مناطق روستایی به شهر یکی از دلایل کاهش جمعیت روستایی است .

✍️ در این میان مهاجرت هم یکی از دلایل کاهش جمعیت روستایی است . امیدوارم به پاس قدردانی از روستائیان، این تولید کنندگان بی ادعا تلاشی از سوی حاکمیت و دولت برای بهبود وضعیت رفاهی و تامین اجتماعی آنان صورت بگیرید که به دلیل نداشتن شغل و درآمد،مدرسه و آموزش و … که حق هر شهروندی است ،مجبور به ترک روستا نشوند .

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.