?پیامدهای تنوع زیستی کشاورزی

✍️تجربه و تحقیق های انجام شده نشان داده است که تنوع زیستی در بخش کشاورزی می تواند در موضوعات ذیل نقش آفرینی نماید :
? افزایش بهره وری، امنیت غذایی و بازده اقتصادی
?کاهش فشار و تنش کشاورزی در مناطق شکننده، جنگل ها و گونه های در معرض خطر
? سیستم های کشاورزی را قوی و پایدار می سازد
?کمک به کنترل آفت و بیماری ها
? حفظ خاک و افزایش باروری و سلامت خاک طبیعی
? کمک به تقویت و تشدید پایداری
?متنوع سازی تولیدات و فرصت های درآمدزایی
? کاهش خطرها و یا توزیع خطرهابه افراد و مردم
? به حداکثر رساندن استفاده موثر از منابع و محیط زیست
? کاهش وابستگی به نهاده های های خارجی
? بهبود تغذیه انسانی و فراهم سازی منابع دارویی و ویتامین ها
? حفظ ساختار اکوسیستم و ثبات تنوع گونه ها???

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.