♻️تنوع زیستی در بخش کشاورزی : تعریف و مفهوم

?با توجه به اهمیت موضوع تنوع زیستی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و اقتصاد سبز، تصمیم گرفتم این موضوع را مورد مطالعه قرار داده تا هم به معلومات و دانش خودم افزوده شود و هم آنچه آموختم را با شما به اشتراک بگذارم . سعی خواهم نمود هر روز در این خصوص مطلبی در سایت و کانال سایت بگذارم . خوشحالم می شود نقد و نظرات شما را هم داشته باشم تا با همفکری هم بتوانیم اطلاعات و دانشی را به سیاستگزارن برای تصمیم سازی در مسیر سبز توسعه پایدار ارائه دهیم.

✍️تنوع زیستی در بخش کشاورزی Agrobiodiversity
بر اساس تعریف سازمان خواروبار جهانی (FAO) ، تنوع زیستی کشاورزی به تنوع و قابلیت تنوع پذیری جانوران، گیاهان و میکرو ارگانیسم هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای کشاورزی و تولید غذا مهم هستند، اطلاق می شود از جمله محصولات زراعی، دام، جنگلداری و ماهیگیری و اثر متقابل بین محیط، منابع ژنتیکی، سیستم های مدیریتی و عملیات انجام شده توسط انسان را شامل شده و شامل سه سطح تنوع ژنتیکی، گونه ای و بوم نظامی است.

✍️تنوع زیستی یا تنوع حیات به مفهوم تنوع ژنتیکی، گونه ای و اکوسیستمی است که در حقیقت کل تنوع های موجود در شبکه های حیاتی جهان را در بر می گیرد. تنوع زیستی کشاورزی در برگیرنده تمامی گیاهان زراعی، حیوانات اهلی و خویشاوندان وحشی آنها و تمامی گونه های حشرات گرده افشان، همزیست و آفتها، انگل ها، شکارچیان و گونه های رقیب می باشد. به‌عنوان مثال، ارقام مختلف برنج و حبوبات ، گونه‌های مختلف محصولات و نژاد دام‌ها مصداق تنوع زیستی هستند.

سازمان ملل متحد ابتدا، ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳ (تاریخ تشکیل کنوانسیون تنوع زیستی)را به ‌عنوان روز بین‌المللی تنوع زیستی تعیین کرد اما در دسامبر ۲۰۰۰ مجمع عمومی این سازمان، با هدف افزایش سطح درک و آگاهی از مسائل مربوط به تنوع زیستی، ۲۲ می را ، تحت عنوان روز بین المللی تنوع زیستی (IDB) نامگذاری کرد.

✍️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.