?گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸

✳️دوستان و همراهان گرامی

در تاریخ ۲۶ خرداد ماه سال ۱۳۹۸  اینجانب به عنوان نماینده گروه مردمی یاری رسانان سبز همراه با نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی  و نماینده انجمن احیا،خانم یگانه به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم.

✳️مشاهدات میدانی حاکی از آن است که ساخت و ساز منازل در حال انجام است اما به دلیل تورم شدید در بخش ساختمان با کندی پیش می رود. مستاجرین  هنوز در کانکس ها زندگی می کنند. به شدت قیمت اجاره مسکن درشهرستان افزایش یافته است و این معضل بزرگی برای خانوارهای اجاره نشین شده است . به عبارت دیگر مستاجرین بایستی منتظر شوند تا خانه ها ساخته شود و بعد در جستجوی منزلی برای اجاره باشند که اجاره بهاء تقریبا  با شهرهای بزرگ همخوانی دارد. با توجه به بیکاری  و توان پایین درآمدی خانوارها  و تورم فزاینده ،معضل بزرگی در ” بازار مسکن و اجاره بها” از منظر عرضه و تقاضا  در شهرستان سرپل ذهاب  مشاهده می شود .

?در این سفر  یک روزه اقدامات ذیل پیگیری شد :

✳️ پی گیری و نظارت بر روند پرداخت وام دو  صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر و پاطاق.در روستای بازگیر عموما اعتبارات خرد بین یک تا سه میلیون بین اعضا تقسیم شده و این وام ها در بخش کشاورزی برای خرید دام و نهاده ها تخصیص داده شده است . نیاز به افزایش میزان وام  با توجه به افزایش قیمت دام و نهاده ها وجود دارد . در روستای پاطاق نیز عموما وامها صرف بخش کشاورزی شده و یک گروه  ۵ نفری از صندوق اعتبارات خرد، اقدام به خرید دستگاه جوجه کشی بلدرچین نمودند تا با نصب و آموزش ، زمینه فعالیت پرورش بلدرچین در منطقه فراهم شود .

✳️ جلسه و گفتگو با اعضای صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر  و پاطاق در خصوص نیازها و فعالیتهایی که در آینده نزدیک قرار است پیگیری و اجرا نمایند . در این میان مهمترین مشکل، تورمی است که با آن روبرو هستند به طوری که با افزایش شدید قیمت پارچه از یک طرف که نیاز به نقدینگی را افزایش می دهد و از طرف دیگر بدقولی خریدار در بازپرداخت مبلغ فروش کالا ، امکان ادامه کار کارگاه خیاطی را دچار مشکل ساخته است . نکته دیگر نیاز به آموزشهای کاربردی برای فعالیتهایی که قرار است در مرحله بعدی انجام گیرد.

???سرپل ذهاب. ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ . اسکان مستاجرین در  کانکس  ??

 

???سرپل ذهاب. ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ . ساخت و ساز مسکن هنوز ادامه دارد ??

 

???سرپل ذهاب. ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ . روستای بازگیر . گفتگو با اعضای صندوق اعتبارات خرد??

 

???سرپل ذهاب. ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ . روستای  پاطاق .گفتگو با اعضای صندوق اعتبارات خرد??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.