?کمک به کشاورزان و روستائیان آسیب دیده سیل ۹۸

✍️در اقتصاد یک اصل داریم : تخصیص بهینه منابع. این اصل در همه جا اگر حاکم شود به دنبالش توسعه پایدار را به همراه دارد . برای تک تک افراد جامعه این اصل با توجه به محدودیت درآمد لازم و ضروری است . کمکهای نقدی، فطریه، صدقه، خیرات و … خود را به بهترینها اختصاص دهیم . همانند پذیرش سرپرستی ایتام در ماه رمضان بیاییم با توجه به خسارت شدید سیل به درآمد روستاییان و کشاورزان با تخصیص فطریه ،صدقه ، خیرات و … خود به این عزیران ضمن کمک به بازسازی شغل آنان به توسعه پایدار کشور هم کمک کنیم. کافی است از افراد مطلع و معتمد و سازمانهای غیر دولتی کارآمد کمک گرفته و به یک بانوی سرپرست خانوار یا یک کشاورز خرده پایی که توان درآمدی برای احیای شغل خود ندارد، کمک نماییم تا آینده روشنی برای آنان رقم زنیم . هدفمند با تفکر و تعقل بودجه خود را در مسیر توسعه تخصیص دهیم.????

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.