تغییرات اقلیم و بخش کشاورزی

?تغییرات آب و هوایی که از طریق بلایایی طبیعی خودش را نمایان ساخته بر حسب شدت، میزان و حوزه نفوذ ،فعالیتهای بخش کشاورزی را متاثر نموده است. اطلاعات گزارش فائو نشان می دهد که خشکسالی بیشترین درصد خسارت و زیان (۸۳ درصد) را به بخش کشاورزی طی دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ وارد نموده که بعد از آن طوفان(۲۳ درصد) و سیل(۱۷ درصد) در رده بعدی قرار دارد. نکته جالب توجه برای سیاستگذاری در این خصوص آن است که فعالیتهای بخش کشاورزی تاثیر متفاوت از بحرانهای تغییرات اقلیم ناشی از بالایای طبیعی را دریافت می نمایند. به طوری که زراعت در حدود ۴۹ درصد بیشترین سهم را از خسارت وزیانهای بخش کشاورزی را از آن خود نموده و بعد از آن دام و طیور با ۳۶ درصد است. از این رو مردمی که معاش و درآمد و غذای آنها وابسته به این فعالیتها است به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند .توسعه پایدار بر محور عدالت(توسعه عدالت محور) ایجاب می کند که برای آسایش و رفاه مردم قبل از وقوع حادثه پیشگیری انجام شده و در حین حادثه و بعد از آن تمهیدات لازم جهت برگشت رفاه و آسایش خسارت دیدگان به قبل از حادثه (حداقل برگشت به وضعیت رفاهی قبل از حادثه) صورت گیرد .??

 

Source: FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition.

http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *