کهنسال ترین فعال محیط زیست ایران

?کهنسال ترین فعال محیط زیست ایران، زنی شیردل و گمنام که انسانهای زیادی او را نمی شناسند! انصافا باید پیش عظمت و بزرگی این چنین انسانهای سر خَم کرد و به احترامشان کلاه از سر برداشت! جامعه ما به چنین زنهایی نیاز جدی دارد!?

video_2019-04-10_21-55-36

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.