سیل مهربانی

?????
???
?خدایا، یاریمان کن؛
مردم سرزمینم به تو نیازمندند؛
آسایش و آرامش را برای آسیب دیدگان سیل برقرار ساز.?
دستان ما را هم برای کمک به آنان و التیام دردها و رنجهایشان قوی دار?

???
#چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد
#دوباره_می_سازمت_وطن_دوباره_می_سازمت_به_جان
#سیل_مهربانی
#کمک_به_هموطنان_سیل_زده
#ما_همه_با_هم_هستیم
#ای_که_دستت_می_رسد_کاری_بکن

???

?عازم لرستان هستیم برای کمک به هموطنانمان،در صورت تمایل به ارائه کمک نقدی و غیرنقدی به اینجانب اطلاع دهید. سپاسگزارم?

?????
??????

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.