موافقت‌نامه‌های تجارت بین‌المللی

✅ دکتر پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد، از استادان دانشگاه پرینستون در باب موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تجارت آزاد:

?هدف از انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت بین‌المللی، محافظت از خود در برابر تعرفه‌های تجاری غیر منصفانه دیگر کشورها نیست. هدف از آن محافظت از خود در برابر خودمان است که هر بار یک گروه ذی‌نفع به بهانه حمایت از تولید و در واقع برای کسب منافع خود سیاست‌های تجاری کشور را دستکاری نکند.??? چقدر در ایران آشناست ، بازی با سیاستهای تجاری برای کسب رانت?

منبع : با اساتید اقتصاد

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.