?طلاق و ازدواج بانوان در مناطق روستایی کشور (کمتر از ۱۹ سال)

?یکی از مباحث مرتبط در بحث ازدواج وطلاق سن است. گاهی اوقات بحث می شود که هر چه سن ازدواج بیشتر شود، طلاق افزایش می یابد اما به نظر نمی رسد در هر مکان و هر زمان و هر گروه سنی این موضوع صادق باشد . بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ ، از مجموع جمعیت ده ساله و بیشتر بانوان ساکن در مناطق روستایی کشور که در حدود ۸۱۸۴ هزار نفر گزارش شده در حدود ۱۵۱۵ هزار نفر از آنان یعنی ۱۹ درصد در رده سنی بین ۱۰ تا ۱۹ ساله قرار دارند . از این جمعیت گروه سنی بین ۱۰ تا ۱۹ ساله در حدود ۲۵۳ هزار نفر ( ۱۷ درصد ) حداقل یک‌بار ازدواج کرده اند. اطلاعات نشان می دهد که از جمعیت بین ۱۰ تا ۱۴ ساله بانوان روستایی در حدود ۲٫۶ درصد (۲۰ هزار نفر) و از جمعیت گروه سنی ۱۴ تا ۱۹ ساله در حدود ۳۲٫۳ درصد بانوان روستایی (۲۳۳ هزار نفر ) حداقل یکبار ازدواج کرده اند. ملاحظه می شود که ازدواج در سنین زیر ۱۹ ساله در مناطق روستایی کشور ثبت شده است.

?از سوی دیگر اطلاعات نشان می دهد که از مجموع بانوان روستایی که حداقل یکبار ازدواج کرده در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال در حدود ۱٫۸۶ درصد (۴۷۰۸ نفر) بدون همسر بوده به طوری که در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله در حدود ۱٫۶۴ درصد (۳۳۳ نفر) و در رده سنی ۱۴ تا ۱۹ ساله در حدود ۱٫۸۸ درصد (۴۳۷۵ نفر ) بدون همسر می باشند.

?همچنین اطلاعات نشان می دهد که از مجموع بانوان بدون همسر در گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله یعنی ۴۷۰۸ نفر در حدود ۱۳٫۳ درصد (۶۲۵ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۸۶٫۷ درصد (۴۰۸۳ نفر) بدون همسر به دلیل فوت همسر بوده اند.

?در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله از مجموع بانوان بدون همسر یعنی ۳۳۳ نفر در حدود ۲۵٫۲ درصد (۸۴ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۷۴٫۸ درصد (۲۴۹ نفر) بدون همسر به دلیل فوت هستند . در گروه سنی ۱۴ تا ۱۹ ساله از مجموع بانوان بدون همسر یعنی ۴۳۷۵ نفر در حدود ۱۲٫۴ درصد (۲۴۹ نفر) بدون همسر به دلیل طلاق و ۸۷٫۶ درصد (۳۸۳۴ نفر) بدون همسر به دلیل فوت هستند .

?ملاحظه می شود که طلاق در سنین ۱۰ تا ۱۹ ساله یکی از عوامل بدون همسر شدن بانوان روستایی است که در سنین ۱۰ تا ۱۴ ساله طلاق سهم و نقش بیشتری در بدون همسری بانوان روستایی دارد .بدون همسر شدن در سنین کمتر از ۱۹ سالگی برای بانوان روستایی علاوه بر آسیب های عاطفی و اجتماعی، تامین معیشت و زندگی بانوان و کودکان آنان را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

❓سوال : آیا در کشور ما راهبردهای حمایتی مناسب از بانوان روستایی بدون همسر و کودکان آنان برای زندگی بهتر ، اشتغال و تامین معیشت آنان داریم ؟

 

? تعداد بانوان روستایی بدون همسر در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بر حسب گروه سنی و علت بدون همسر?(ماخذ: مرکز آمار ایران) ??????

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *