مشکلات ناامنی حاد غذایی و سوء تغذیه

?مشکلات ناامنی حاد غذایی و سوء تغذیه در مناطقی که با مخاطرات طبیعی روبرو شده اند ، افزایش یافته است. مخاطراتی همانند خشکسالی و فرسایش خاک. در این میان به دلیل پیچیدگی مسایل احتمال دارد بسیاری از بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی و اقلیم باشد و به دلیل آن افزایش یافته باشند . تغییرات اقلیمی نه تنها باعث افزایش مشکلات ناامنی غذایی و تغذیه می شود همچنین به عمقی تر شدن بحران های موجود کمک می کند به طوری که مدیریت بحران را با مشکل مواجه می سازد . جالب توجه است که در «گزارش جهانی بحران غذا( ۲۰۱۷) » آمده است که در سال ۲۰۱۶ کشور عراق به واسطه خشکسالی در حدود ۱٫۵ میلیون نفر و کشور افغانستان به دلیل سیل، زمین لغزش و خشکسالی در حدود ۸٫۵ میلیون نفر را با ناامنی غذایی مواجه ساخته است. زمان آن رسیده که مدبرانه و هوشمندانه خطرات فعلی و تهدیدهای آینده تغییرات اقلیم را مدیریت نمود . دانش آموزان در کشورهای جهان از جمله آلمان به خیابانها می آیند تا به ما بزرگترها بگویند حق زندگی و رفاه را از آنان و نسل های آتی نگیریم و به محیط زیست و منابع طبیعی و تغییرات اقلیم توجه کنیم.☘

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *