آموزش خیاطی در کارگاه روستای پاطاق

???سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .استاد ماهر اکبر آقا در کارگاه روستای پاطاق ???

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.