گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : ۱۸ بهمن ماه ۱۳۷۹

✳️دوستان و همراهان گرامی
در تاریخ ۱۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ اینجانب به عنوان نماینده گروه مردمی یاری رسانان سبز همراه با نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم. در این سفر یک روزه اقدامات ذیل پیگیری شد :

✳️ پی گیری و نظارت بر روند پرداخت اولین وام دو صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر و روستای پاطاق

✳️ صحبت و گفتگو با اعضای صندوق روستای بازگیر برای شروع یک کار گروهی درآمد زا

✳️ داوطلب شدن ۸ نفر از بانوان صندوق توسعه روستای بازگیر برای مراجعه به روستای پاطاق و آموزش خیاطی زیر نظر استاد مجرب

✳️ مراجعه به روستای پاطاق به همراه ۸ نفر داوطلب آموزش خیاطی برای تشریح کار و وظیفه و مدت آموزش و بعد از آن چگونگی مشارکت این دو روستا با هم در فعالیت خیاطی

✳ در حال حاضر این بانوان داوطلب قرار شده ده روز آموزش های لازم را دیده و بعد از آن چرخ خیاطی صنعتی و سردوز را استادکار ماهر ، اکبر آقا برای آنان تهیه کنند . برای خرید چرخ خیاطی و سرمایه در گردش کار این ۸ بانوی داوطلب از وام صندوق اعتبارات خرد روستا و مساعدت خیرین گروه استفاده خواهد شد تا امید به خدا اولین کار گروهی شکل بگیرد . لازم به ذکر است فعالیت خیاطی با گرفتن سفارش و انجام آن صورت می گیرد یعنی تقاضا محور است .

 

???سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ .مردم در حال ساخت و ساز منازل???

 

???سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ .تعداد کمی از خانواده ها در پارک های شهر در کانکس باقی مانده اند ???

 

 

???سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .معرفی ۸ بانوی داوطلب روستای بازگیر برای آموزش خیاطی در کارگاه روستای پاطاق ???

 

 

???سرپل ذهاب. ۱۸ بهمن ۹۷ . روستای پاطاق .استاد ماهر اکبر آقا در کارگاه روستای پاطاق ???

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.