فقر،فقر می آورد

?منبع:آینده نگر ، شماره ۷۸، آذرماه ۹۷?

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.