?وضعیت هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی با توجه به تورم چگونه است ؟

?بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ برای بهداشت و درمان در حدود ۱۸۳۸۹ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. در این سال سهم هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی از کل هزینه های غیرخوراکی خانوار در حدود ۱۶٫۴ درصد بوده که نسبت به سال قبل که در حدود ۱۵٫۶ درصد بوده در حدود ۰٫۷۶ درصد سهم آن افزایش یافته است. مقایسه میزان هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ (۱۸۳۸۹ هزار ریال) نسبت به سال ۱۳۹۰(۶۷۹۷ هزار ریال) نشان می دهد که در حدود ۱۷۱ درصد افزایش داشته است. ارقام حاکی از افزایش هزینه بهداشت و درمان در سبد غیرخوراکی خانوار روستایی است.
ملاحظه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در وهله اول این نکته را القا می کند که خانوارهای روستایی به بهداشت و درمان توجه داشته و میزان آن را افزایش داده اند اما توجه به روند شاخص قیمت مصرف کننده خانوار روستایی در بخش بهداشت و درمان حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۷٫۵ درصد تورم داشته است. مقایسه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال ۹۶ یعنی ۲۱ درصد و و نرخ تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال ۹۶ یعنی ۷٫۵ درصد بیان کننده آن است که رشد واقعی هزینه بهداشت و درمان پس از کسر تورم در حدود ۱۳٫۵ درصد بوده است.

?شاخص قیمت مصرف کننده خانور روستایی در گروه بهداشت و درمان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۱۷۱ درصد افزایش داشته یعنی تورم در بخش بهداشت و درمان بیشتر از رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است. این ارقام بیان می کند که وضعیت بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ بدتر شده است چرا که تورم گروه بهداشت و درمان بیشتر از درصد افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است . به عبارتی هزینه واقعی بهداشت و درمان خانوار سال ۹۶ نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است.
هزینه هر کالا و خدمت برابر با قیمت ض ربدر مقدار است .اطلاعات حاکی از آن است که قیمت بهداشت و درمان به شدت در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و باعث افزایش هزینه جاری بهداشت و درمان شده در حالی که هزینه بهداشت و درمان واقعی خانوار روستایی (پس از کسر تورم) کاهش یافته است.

❓سوال : با توجه به افزایش تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی ، آیا روستائیان در معرض خطر ناامنی بهداشتی و درمانی قرار نمی گیرند ؟ آیا امکان خطر شیوع انواع بیماری ها و اختلالات جسمی به دلیل ناتوانی مالی خانوارهای روستایی برای پرداخت هزینه های بهداشت و درمان بوجود نخواهد آمد؟

 

?میزان هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی سال ۹۰ تا ۹۶ (هزار ریال)

 

?میزان تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی سال ۹۰ تا ۹۶ (درصد )

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *