آموزش کشاورزی در مدرسه

??آموزش کشاورزی در مدرسه یکی از الزامات توسعه پایدار است . از کودکی به کوکانمان می آموزیم غذا چگونه حاصل می شود ، چه منابعی در تولید آن به کار می رود ، چقدر افراد برای تهیه غذا زحمت می کشند ، جنگل و درخت چرا مفید است و … و او را انسانی مسوولیت پذیر و خلاق در برابرجنگل و محیط زیست و حفاظت و صیانت از آب و خاک و عدم اسراف و دورریخت مواد غذایی تربیت می کنیم . انسانی که به غذا ، آب ، خاک ، درخت ، حیوانات و هر چه خداوند در طبیعت خلق نموده احترام بگذارد و از همه مهمتر به انسانها با درست مصرف کردن و اسراف نکردن کمک و یاری رساند. مهربانی، مسوولیت پذیری، کارگروهی و کار داوطلبانه را از کودکی می توان با بخش کشاورزی و منابع طبیعی به کودکان آموخت و ترویج داد .???? ???چرا در مدارسمان به کودکانمان توسعه یافتگی را آموزش نمی دهیم ؟ آیا تا کنون آسیب شناسی کرده ایم که به کودکانمان در مدارس چه وجهی از انسان بودن را آموزش میدهیم و او را آماده برای زندگی فردی،خصوصی، اجتماعی و توسعه ای می کنیم ؟⁉

 

 

 

 

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.