گرمایش زمین

?لطفا مساله گرمایش زمین را جدی بگیریم .راستی در کشورمان چه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مدیریت آن داریم؟

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.