وابستگی ۸۲ درصدی تولید دانه های روغنی به خارج از کشور

تامین نهاده¬های با کیفیت و مناسب برای تغذیه دام و طیور یکی از موضوعات مهم در پرورش دام و طیور است. باید نهاده های دامی با کمترین قیمت تمام شده همراه با کیفیت و استاندارد لازم برای سالم ماندن دام و طیور در نهایت غذای سالم در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. لذا بدون تغذیه مناسب، امکان پرورش دام و طیور ممکن در کشور ممکن نخواهد بود.
کنجاله سویا ، ذرت و جو از اقلام مهم در خوراک دام و طیور هستند ،تولید داخلی ذرت ، جو و کنجاله، کفاف بخش دام و طیور کشور را ندارد و از این رو بخش اعظمی از خوراک دام و طیورکشوراز طریق واردات تامین می شود . لذا این وابستگی سبب شده تا با کوچکترین افزایش در نرخ ارز و یا افزایش قیمت جهانی خوراک دام، قیمت بازار داخلی افزایش یابد و قیمت تمام شده محصولات مرتبط با دام و طیور را به تبع افزایش دهد .
وابستگی صنعت دام و طیور ، به‌ویژه طیور کشور در تامین کنجاله سویا و ذرت منجر شده است تا باهر نوسان قیمت دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت تامیناین محصولات و قیمت بازار به وجود آید.بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی ضریب خوداتکایی جو در کشور ( ضریب خوداتکایی نسبت تولید داخلی محصول به مصرف آن محصول است. مصرف محصول هم برابر است با تولید بعلاوه واردات منهای صادرات آن محصول می باشد) در سال ۱۳۹۵ در حدود ۷۳/۶درصد بوده که به طور میانگین طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ این ضریب برابر با ۶۸/۸ درصد است .
در حدود ۷۴ درصد تقاضای داخلی از طریق تولید داخلی تامین شده و باقی اقلام مورد نیاز از طریق وارادات تامین می شود . البته در مورد محصول ذرت ضریب خوداتکایی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۵/۲ درصد بوده که میانگین دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ درصد است . برای کنجاله هم که عمدتا وارداتی است، نیازمند مدیریت مناسب برای خرید خوراک دام و طیور از خارج کشور در زمان مناسب هستیم .
بر اساس گزارش مرکزآمار ایران مقدار مصرف خوراک گاو وگوساله در ۳۶۵ روز منتهی به روز آمارگیری (۲۴ تیر ماه الی ۲۲ مردادماه ۱۳۹۶) ۲۰۸۸۸هزار تن شامل ۳۴/۳درصد کاه ،۱۹/۲ درصد ذرت سیلو شده ، ۱۷/۵ درصد یونجه، شبدر و اسپرس خشک، ۱۲/۵ درصد کنسانتره آماده، ۹ درصد سبوس، ۷/۴ درصد جو و ۱۰/۱ درصد سایر انواع خوراک دام بوده است. همچنین مقدار مصرف خوراک گوسفند و بره و بز و بزغاله در ۳۶۵ روز منتهی به روز آمارگیری، ۱۵۶۷۷ هزار تن شامل ۳۴/۴ درصد کاه، ۲۲/۳ درصد یونجه، ابدر و اسپرس خشک، ۲۲۲/۲ درصد جو، ۴/۷ درصد سبوس، ۳/۸ درصد کنسانتره آماده ۲/۸ درصد ذرت سیلو شده و ۹/۹ درصد سایر انواع خوراک دام است .
در خصوص دانه های روغنی جمعا در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۱ هزار تن آفتابگردان ، ۹۹۹ هزار تن سویا ، ۲۱هزار تن کنجد ،۲۰۳ تن پنبه دانه ،۱۴ هزار تن کلزا و۲۷۸ تن گلرنگ وارد کشور شده است. بر اساس اظهار نظر مجری دانه های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی امسال قرار است ضریب خوداتکایی دانه های روغنی به ۱۸ درصد برسد یعنی در حدود ۸۲ درصد وابستگی به خارج وجود دارد .

منبع: نشریه نگاشته – مهرو نیمه آبان ۱۳۹۷ – شماره۶۶

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *