?وضعیت درآمد و هزینه خانوار روستایی به تفکیک استان

?بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار در نشریه هزینه و درآمد خانوار روستایی، در سال ۱۳۹۶ میانگین هزینه سالانه خانوار روستایی در حدود ۱۷۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته(۱۵۷میلیون ریال ) در حدود ۱۳٫۹ درصد افزایش داشته است. در مقابل آن میانگین درآمد خانوار روستایی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۲۰۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است که کمی بیشتر از نرخ افزایش هزینه ها (۱۳٫۹درصد ) بوده است. نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی نشان می دهد که در حدود ۸۹ درصد درآمد خانوار صرف هزینه های مختلف خوراکی و غیرخوراکی شده و تنها ۱۱ درصد(یعنی دو میلیون و دویست و بیست هزارتومان در سال) از درآمد خانوار امکان پس انداز برای تولید و سایر فعالیتهای دیگر (که درسبد هزینه ای خانوار نیامده است) وجود دارد.

?بر حسب استانها اطلاعات نشان می دهد که بیشترین میانگین هزینه سالانه خانوار روستایی به ترتیب مربوط به استان مازندران با ۲۶۷ میلیون ریال ، بوشهر با ۲۵۰ میلیون ریال و تهران با ۲۴۲ میلیون ریال می باشد که دامنه تغییرات میانگین هزینه سالانه خانوار روستایی در میان استانها بین۲۶۷ میلیون ریال (استان مازندران ) و ۹۶ میلیون ریال (استان سیستان و بلوچستان) قرار دارد.

? همان طور که مشاهده می شود تفاوت میان بیشترین و کمترین هزینه سالانه خانوار روستایی در میان استانهای کشور در حدود ۱۷۱ میلیون ریال و در حدود ۲٫۸ برابر است. تفاوت بسیار فاحشی بین هزینه های خانوار در استانهای مختلف مشاهده می شود که سطح مصرف متفاوت را به تصویر کشانده است .

?در مقابل بیشترین میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی به ترتیب مربوط به مازندارن با ۳۵۴ میلیون ریال ، البرز با ۳۰۲ میلیون ریال و تهران با ۲۸۷ میلیون ریال قرار دارند . دامنه تغییر میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی در میان استانهای کشور بین ۳۵۴میلیون ریال (استان مازندران ) و ۹۴ میلیون ریال (استان سیستان و بلوچستان) است. اطلاعات نشان می دهد که تفاوت میان بیشترین و کمترین میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی در میان استانهای کشور در حدود ۲۶۰ میلیون ریال و در حدود ۳٫۸ برابر است. تفاوت بسیار فاحشی بین درآمدهای خانوار در استانهای مختلف مشاهده می شود که قدرت خرید و توانایی مالی متفاوت را به تصویر کشانده است .

?نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی بر حسب استان نشان می دهد که بیشترین نسبت مربوط به خراسان رضوی با ۱٫۲۰ و کمترین مربوط به استان قم با ۰٫۶۳ است. به عبارتی دیگر در استان خراسان رضوی خانوارهای روستایی در حدود ۲۰ درصد هزینه بیشتر از درآمد خانوار دارند و در استان قم در حدود ۶۳ درصد درآمد خانوار صرف هزینه های خوراکی و غیرخوراکی خانوار می شود .ملاحظه می شود که دامنه تغییرات نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی در استانها بین ۰٫۶۳ تا ۱٫۲۰ در نوسان است. این نسبت نیز نشان از آن دارد که قدرت پس اندازی خانوارهای روستایی بر حسب استان متفاوت است به طوری که برخی از استانها یعنی خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، مرکزی، آذربایجان غربی و سیستان وبلوچستان دارای نسبتی بزرگتر از یک بوده به این معنا که هزینه ها بیشتر از درآمد خانوار است .

?با شرایط درآمدی و هزینه ای موجود خانوار روستایی، سوال این است که چطور می توان انتظار توسعه پایدار کشاورزی و روستایی در مناطق روستایی کشور را داشت ؟ آیا لزوم توجه جدی و کافی برای افزایش توان درآمدی و اقتصادی خانوارهای روستایی ضرورت نمی یابد ؟

 

?میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی بر حسب استان در سال ۹۶

 

?میانگین هزینه سالانه خانوار روستایی بر حسب استان در سال ۹۶

 

 

?نسبت هزینه به درآمد خانوار روستایی بر حسب استان در سال ۹۶

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *