گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : سوم و چهارم مرداد ماه ۱۳۷۹

✳دوستان و همراهان گرامی

در تاریخ سوم و چهارم مرداد ماه سال ۱۳۹۷ اینجانب به عنوان نماینده گروه مردمی یاری رسانان سبز همراه با نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم. در این سفر دو روزه اقدامات ذیل پیگیری شد :

✳ پی گیری و نظارت بر روند پس انداز صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر . در حال حاضر ماه دوم پس اندازها هم توسط روستائیان عزیز انجام شد و مبالغ به حساب صندوق اعتبارات خرد روستا که در صندوق کارآفرینی امید افتتاح شده است ، توسط هیات مدیره صندوق اعتبارات خرد واریز شد .

✳ جلسه و گفتگو با اهالی روستای بلوان و پاطق تشریح اهداف صندوق اعتبارات خرد و عملکرد و ساختار آن به منظور تصمیم نهایی برای عضویت روستائیان عزیز در تشکیل صندوق اعتبارات خرد روستا.

✳ تشکیل صندوق اعتبارات خرد روستای بلوان و جمع آوری پس اندازها توسط هیات مدیره و افتتحاح حساب صندوق اعتبارات خرد روستای بلوان در صندوق کارآفرینی امید .

✳مذاکره با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان سرپل ذهاب در خصوص ارائه آموزشهای کاربردی برای مشاغلی که قرار است توسط روستائیان بعد از اعطای وام شروع نمایند . قرار شد برای هماهنگی با سازمان فنی و حرفه ای استان مذاکره و مکاتبه شود .

✳ مذاکره با سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برای ایجاد مشاغل کشاورزی در روستای بازگیر . این روستا یک چشمه دارد و برای نگهداری و ذخیره سازی و استفاده از این منبع آبی با مدیران مرتبط شهرستان سرپل صحبت شد . بر اساس قوانین موجود در صورتی که شرکت آب و فاضلاب مجوز استفاده از چشمه را بدهد ، سازمان جهادکشاورزی برای مدیریت آب این چشمه (نگهداری و ذخیره و بهره برداری ) برای تجهیرات مرتبط به آن یارانه پرداخت می کند . قرار شد دهیار روستا به شرکت آب و فاضلاب رفته و در خصوص مجوز صحبت نمایند .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *