جوانی، میانسالی و کهنسالی جمعیت مردان روستایی بر حسب استان

✨بخش نهم : جوانی، میانسالی و کهنسالی
?جمعیت مردان روستایی ایران بر حسب استان

✨آگاهی از ترکیب جمعیت و نحوه توزیع آن در هر کشوری نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه همه جانبه آن دارد و دولت ها با اتکاء به این آمار و ارقام قادر می گردند تا برنامه های خرد و کلان توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سازمان اداری جامعه را سامان دهند. شناخت ساختار سنی جمعیت در هر منطقه می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی زمان حال و آینده نیازهای مورد نیاز هر گروه سنی باشد. از این رو شناخت گروه های سنی همواره در برنامه های توسعه پایدار و آمایش سرزمین از اهمیت خاصی برخوردار است.

? تدوین برنامه توسعه پایدار روستایی در گام اول نیازمند شناخت جمعیت و ویژگی های آن است به آن دلیل که توسعه با مردم و برای مردم صورت می گیرد .

✨بر اساس اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ بر حسب جوانی، میانسالی و کهنسالی جمعیت مردان روستایی بر حسب استان می توان نتیجه گرفت که :
✨۱- از منظر جمعیت جوان (۱۵ تا ۲۴ ساله) در میان مردان روستایی ، جوان ترین استانها به ترتیب خوزستان با ۱۹٫۱ درصد سهم ، سیستان و بلوچستان با ۱۹ درصد سهم و هرمزگان با ۱۸٫۸ درصد سهم از کل جمعیت استان است. اطلاعات نشان می دهد که کمترین جمعیت جوان در استان مازندارن با ۱۳٫۷ درصد سهم از جمعیت استان است . به عبارتی دیگر جمعیت مردان جوان روستایی در دامنه بین ۱۳٫۷ تا ۱۹٫۱ درصد در استانهای مختلف متفاوت است . میانگین جمعیت جوان در میان مردان روستایی در کل کشور برابر با ۱۶٫۵ درصد است .

?۲- از منظر جمعیت میانسال (۶۴ تا ۲۵ ساله) در میان مردان روستایی ، میانسال ترین استانها به ترتیب مازنداران با ۵۸ درصد سهم، البرز با ۵۷٫۶ درصد سهم و بوشهر با ۵۷٫۴ درصد سهم از کل جمعیت استان است. اطلاعات نشان می دهد که کمترین جمعیت میانسال در استان سیستان و بلوچستان با ۳۵٫۸ درصد سهم از جمعیت استان است. به عبارتی دیگر جمعیت مردان میانسال روستایی در دامنه بین ۳۵٫۸ تا ۵۸ درصد در استانهای مختلف متفاوت است. میانگین جمعیت میانسال در میان مردان روستایی در کل کشور برابر با ۴۹٫۹ درصد است .

✨۳- از منظر جمعیت کهنسال (۶۵ ساله و بیشتر) در میان مردان روستایی ، کهنسال ترین استانها به ترتیب البرز با ۱۲٫۴ درصد سهم، گیلان با ۱۱٫۱ درصد سهم و خراسان جنوبی با ۹٫۶ درصد سهم از کل جمعیت استان است. اطلاعات نشان می دهد که کمترین جمعیت کهنسال در استان سیستان و بلوچستان با ۴ درصد سهم از جمعیت استان است. به عبارتی دیگر جمعیت مردان کهنسال روستایی در دامنه بین ۴ درصد تا ۱۲٫۴ درصد در استانهای مختلف متفاوت است. میانگین جمعیت میانسال در میان مردان روستایی در کل کشور برابر با ۶٫۶ درصد است .

?همان طور که مشاهده می شود توزیع جمعیت مناطق روستایی کشور بر حسب گروه های سنی جوان، میانسال و کهنسال متفاوت است و از این رو نیازمند برنامه ریزی منطقه ای بر اساس نیازهای هر گروه سنی می باشد .

? جمعیت مردان جوان(۱۵ تا ۲۴ ساله) روستایی در سال ۱۳۹۵

 

? جمعیت مردان میانسال(۲۵ تا ۶۴ ساله) روستایی در سال ۱۳۹۵

 

, ? جمعیت مردان کهنسال (۶۴ ساله و بیشتر) روستایی در سال ۱۳۹۵

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *