?گروه های سنی جمعیت روستایی ایران

?وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟بخش هفتم : گروه های سنی جمعیت روستایی ایران

?طی پنجاه سال اخیر توسعه اقتصادی‌اجتماعی، کاهش باروری و به دنبال آن کاهش رشد جمعیت و افزایش امید زندگی منجر به ایجاد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در ساختار جمعیت جهان شده است، به‌طوری‌که طی این مدت تعداد سالمندان به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این امر هزینه‌های زیادی را به‌خصوص در بخش بهداشت و درمان به همراه داشته است.

?افزایش جمعیت سالمندان، واقعیت انکارناپذیر جوامع کنونی است. این پدیده هشداری به جوامع برای توجه بیشتر به مسائل این جمعیت رو به رشد است. مسائلی چون نبود حمایت‌های اجتماعی، نداشتن شغل و نقش اجتماعی، مخارج زندگی و به‌ویژه هزینه‌های بهداشتی‌درمانی سرسام‌آور و غیره ازجمله مواردی است که لزوم توجه بیشتر به این قشر از جامعه را نمایان می‌سازد. حال سوال این است که جمعیت روستایی کشور ما دارای چه ساختار سنی است و کدام گروه بیشترین سهم را دارند ؟

? براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از میان ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار جمعیت مردان روستایی در حدود ۱٫۹۶ درصد جمعیت در گروه سنی اطفال(کمتر از یکسال ) ، ۱۰٫۱ درصد جمعیت در گروه سنی نوباوگان (۱-۵ ساله ) ، ۸٫۸ درصد جمعیت در گروه سنی کودکان (۶-۱۰ ساله ) ، ۶٫۱ درصد جمعیت در گروه سنی نوجوانان (۱۱-۱۴ ساله) ، ۱۶٫۵ درصد جمعیت در گروه سنی جوانان(۱۵-۲۴ ساله) ، ۴۹٫۹ درصد جمعیت در گروه سنی میانسال (۲۵-۶۴ ساله ) و ۶٫۶ درصد جمعیت در گروه سنی بزرگسالان(۶۵ و بیشتر ) قرار دارند. آمار نشان می دهد که جمعیت مردان روستایی در گروه سنی میانسال قرار دارند .

?در میان زنان روستایی اطلاعات نشان می دهد که از میان ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار جمعیت زنان روستایی در حدود ۱٫۹۳ درصد جمعیت در گروه سنی اطفال(کمتر از یکسال ) ، ۹٫۹ درصد جمعیت در گروه سنی نوباوگان (۱-۵ ساله ) ، ۸٫۸ درصد جمعیت در گروه سنی کودکان (۶-۱۰ ساله ) ، ۶٫۱ درصد جمعیت در گروه سنی نوجوانان (۱۱-۱۴ ساله) ، ۱۵٫۴درصد جمعیت در گروه سنی جوانان(۱۵-۲۴ ساله) ، ۵۰٫۷ درصد جمعیت در گروه سنی میانسال (۲۵-۶۴ ساله ) و ۷٫۱ درصد جمعیت در گروه سنی بزرگسالان(۶۵ و بیشتر ) قرار دارند.

?آمار نشان می دهد که جمعیت زنان روستایی در گروه سنی میانسال قرار دارند . با مقایسه آمار جمعیت زنان و مردان روستایی مشاهده می شود که زنان بیشتر از مردان در گروه سنی میانسال قرار گرفته اند.

?شاخص دیگر نشان دهنده ساختار سنی جمیعت، هرم سنی است .ساخت یا ترکیب سنى جمعیت به‌صورت توزیع سنى و به تفکیک جنس، به‌وسیله،هرم سنى (age pyramid) نشان داده مى‌شود. به‌عبارت دیگر، براى نمایش هندسى توزیع جمعیت برحسب سن و جنس از هرم سنى استفاده مى‌شود و آن نمودارى است که دو محور عمودى و افقى دارد. محور عمودى نماینده سن از صفر تا حداکثر و محور افقى نشان دهنده تعداد افراد هر سن یا گروه سنى مى‌باشد. معمولاً زنان در طرف راست و مردان در طرف چپ هرم نشان مى‌شوند.

?برای مناطق روستایی کشورمان در سال ۱۳۹۵ ، هرم سنی جمعیت روستایی نشان دهنده آن است که برای مردان به ترتیب بیشترین سهم مربوط به گروه سنی ۲۹-۲۵ ساله با ۱۰٫۵ درصد سهم ،۱۰٫۱ درصد در گروه ۴-۰ ساله ، ۹٫۶ درصد در گروه ۳۵-۳۰ ساله قرار داشته به طوری که این سه گروه در حدود ۳۰٫۲ درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند .

?در میان جمعیت زنان روستایی بیشترین سهم به ترتیب مربوط به گروه سنی ۴-۰ ساله با ۱۰ درصد سهم ، ۹٫۷ درصد در گروه ۲۹-۲۵ ساله و ۹٫۴ درصد در گروه ۳۴-۳۰ ساله قرار داشته به طوری که این سه گروه در حدود ۲۹٫۱ درصد جمعیت را به خود اختصاص داده اند .

?همان طور که اطلاعات هرم سنی نشان می دهد بخشی از جمعیت روستایی در گروه سنی قرار دارند که به کسب و کار و شغل برای گذران زندگی نیازمند، بخشی از جمعیت در گروه اطفال هستند که در آینده نزدیک نیاز به آموزش و تحصیل دارند و گروهی هم کهنسال هستند و در آینده نزدیک به مرحله کهنسالی می رسند که نیاز به تامین اجتماعی و بهداشت و درمان دارند .

?توزیع سنی جمعیت روستایی بر حسب جنسیت و گروه سنی در سال ۱۳۹۵?

?توزیع سنی جمعیت روستایی بر حسب جنسیت و سن در سال ۱۳۹۵ ?

 

?هرم سنی جمعیت روستایی در سال ۱۳۹۵ ?

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *