شهرستان سر پل ذهاب :مشارکت مردم روستایی و تشکل های مردمی در ایجاد صندوق اعتبارات خرد

??شهرستان سر پل ذهاب :طرح روی جلد و پشت دفترچه پس انداز روستائیان عزیز??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.