?وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟طرح مساله و شناخت موضوع

✨بخش اول : طرح مساله و شناخت موضوع

?واژه “Population” در لغت به معنی نفوس، مردم و جمعیت است که بخشی از این جمعیت در مناطق شهری ((Urban و بخشی در مناطق روستایی (Rural) ساکن هستند .

?روند تغییرات جمعیت بر حسب شهری و روستایی در طول زمان گرایش به سمت شهرنسینی پرایش داسته است . البته قابل ذکر است که تعریف روستا و شهر در کشورهای مختلف با هم متفاوت است .
بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ سهم جمیعت روستایی از جمعیت جهان در حدود ۴۵٫۷ درصد است که نسبت به سال ۱۹۶۰ که در حدود ۶۶٫۴ درصد بوده، روند کاهشی را داشته است اما هنوز هم در حدود ۴۶ درصد جمعیت جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند (worldbank.org). این رقم برای کشور ایران بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۲۵٫۹ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۰ که در حدود ۲۸٫۶ بوده روندی کاهشی داشته است .

?این روند کاهشی در چشم انداز آینده جهان نیز مشاهده می شود . به طوری که بر اساس برآورد مرکز مطالعات کنترل جمعیت سازمان ملل، پیش بینی می شود جمعیت شهری جهان در سال ۲۰۵۰ تقریبا به دو برابر میزان فعلی رسیده و انتظار می رود که تا سال ۲۰۵۰ سهم جمعیت شهری به ۶۶ درصد افزایش یابد. پیش بینی ها نشان می دهد که شهرنشینی در کنار رشد کلی جمعیت جهان می تواند ۲٫۵ میلیارد نفر دیگر را به جمعیت شهری اضافه کند . به عبارت دیگر تا سال ۲۰۵۰ میلادی پیش بینی شده است که جمعیت جهان یک سوم روستایی (۳۴ درصد) و دو سوم شهری (۶۶ درصد) باشند .آنچه در این میان حائز اهمیت است که ایران در حال حاضر از نظر شاخص شهرنشینی از برآورد سال ۲۰۵۰ جهان عبور کرده است .

✨مسئولان مرکز جمعیت سازمان ملل معتقدند که رشد جمعیت شهرها، تنها به علت کوچ از مناطق روستایی به شهرها نخواهد بود بلکه دگرگونی سریع روستاها و تبدیل آنها به شهر یکی از اصلی‌ترین عوامل رشد جمعیت شهری جهان است. همچنین پیش بینی شده است که در آینده شهرهای کوچک به جای شهرهای بزرگ رشد خواهند کرد( منظور از شهر سرزمین‌هایی است که جمعیت‌شان بیش از نیم میلیون نفر باشد).

?در حال حاضر بحث و گفتگوها در خصوص جمعیت وتوزیع آن ، پیری جمعیت و کاهش تعداد فرزندان خانواده است .اینکه این میزان جمعیت روستایی بر اساس شاخص های توسعه پایدار و دستابی به آن متناسب است یا نه ؟ آیا توزیع سنی و جنسی و سطح سواد جمعیت روستایی کشور می تواند ما را به سمت و سوی توسعه پایدار در بخش کشاورزی و روستایی سوق دهد یا نه ؟ آیا بخشی از جمعیت روستایی کشور که در بخش کشاورزی فعالیت دارند ، با مشخصه های و ویژگیهایی که دارند (اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مدنی ) می توانند پاسخگوی رفاه خانواده شان و امنیت اقتصادی و اجتماعی خود ، تامین کننده امنیت غذایی کشور ، توسعه صادرات و ایجاد درآمد ارزی در سایه و چتر شاخص های توسعه پایدار باشند ؟ آیا توزیع جمعیت بر اساس آمایش سرزمین توصیه می شود یا بر اساس سیاست ؟ آیا نقطه مشترک و اندازه مطلوب جمعیتی و ویژگیهای آن بر اساس آمایش سرزمین و سیاست وجود دارد ؟ درخت مساله(مشکل ) روند جمعیت روستایی در کشور چیست ؟روند تغیرات جمعیت روستایی در کشور به چه عواملی وابسته است ؟ این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر در خصوص جمعیت و وِیژگیهای آن قابل طرح است که با نگاه علمی و بررسی نقد و ارزیابی متخصصان مرتبط می توان به پاسخ های مناسبی دست یافت .

✅در شماره های بعد به این مهم پرداخته می شود .

?روند سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت جهان (ماخذ : بانک جهانی ). در سال ۲۰۱۶ در حدود ۴۵٫۷ درصد جمعیت جهان در مناطق روستایی ساکن هستند .#جمعیت_متناسب_با_توسعه_پایدار??

?جمعیت روستایی کشور ایران در سال ۱۳۹۵ بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ، در حدود ۲۵٫۹ درصد بوده است .#جمعیت_متناسب_با_توسعه_پایدار??

?جمعیت شهری و روستایی جهان طی سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ میلادی
(United Nation ,World Urbanization Prospects,2014)

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *