حمایت از کالای تولید داخلی : نقش و اهمیت صادرات در تحریک تقاضا

 

✳در شماره های پیشین در خصوص تقاضای داخلی و نقش آن در امکان پذیری تحقق شعار سال ۹۷  حمایت از کالای تولید داخلی بحث شد . در ادامه به نقش تقاضای خارجی در توسعه بازار فروش محصولات داخلی پرداخته می شود . صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور یا از داخل به خارج کشور است. به عبارتی صادرات خارجی، انتقال کالا و خدمات از داخل کشور به خارج از مرزهای یک کشور اطلاق می‌شود. در واقع کشورهای مقصد صادراتی، بازار فروش محصولات تولیدات داخلی هستند. در ادبیات توسعه یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها توجه به توسعه کمی و کیفی صادرات است. تقویت بخش صادرات کالاها و خدمات نه‌تنها با فراهم‌کردن بازار فروش برای تولیدات داخلی موجب رونق تولید می‌شود، بلکه دریافتی‌های ارزی ناشی از صدور این محصولات، درآمد ارزی را برای کشور به همراه دارد. در کنار آن، ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی برای نیروی کار کشور یکی دیگر از آثار مثبت توسعه صادرات است. توسعه بازارهای هدف صادراتی می تواند تقاضای جدید برای محصولات داخلی را فراهم آورد و با گسترش بازار و حفظ و نگهداری سهم از بازار ، انگیزه تولید داخلی را افزایش داد.

✳در ادبیات موضوع صادرات غیرنفتی به عوامل مختلفی بستگی دارد و بر حسب هر محصول این عوامل متفاوت و میزان سهم هر عامل متمایز از دیگر کالاها است . بخشی از عوامل تاثیر گذار بر صادرات غیرنفتی قیمتی و بخشی غیر قیمتی است .عوامل قیمتی مانند ظرفیت تولید داخلی، قیمت نسبی صادراتی ، میزان مصرف داخلی، هزینه‌های تولید داخلی، نرخ ارز، سیاست های ارزی، تورم، سیاست های پولی ، صرفه های مقیاس، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،درآمد خارجیان، شاخص کل قیمت کالاها در خارج، شاخص قیمت داخلی، شاخص قیمت جهانی کالاهای صادراتی، مصرف داخلی، نسبت نرخ ارز رسمی به نرخ ارز واقعی و عواملی از این طیف می باشد که در ادبیات موضوع اعتقاد بر این است که متغیرهای قیمتی و اصلاح و تغییر آنها این توانایی و استعداد را دارد که عوامل و شرایط مبنایی غیر قیمتی را اصلاح کرده و یا ارتقاء بخشیده و تامین نموده و به گسترش صادرات کمک نماید.

✳بخشی دیگری از اندیشمندان اقتصادی معتقدند که عوامل غیر قمیتی بر توسعه صادرات اثر گذار است که بر اهمیت بسیار بالای عوامل غیرقیمتی مثل بهره وری، رقابت پذیری، شناخت بازارهای مصرف خارجی، کیفیت محصولات، آشنایی با شیوه های نوین تجارت، آموزش و تشویق صادر کنندگان، ثبات قوانین و مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتی، آزادسازی تجاری یا جهانی شدن، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، مزیت رقابتی، حمایت دولت، دانش و مدیریت، نوآوری و نیروی انسانی تاکید دارند .

?حال برای توسعه بازار فروش خارج کشور کالاهای تولید داخلی این سوال مطرح می شود که چه عواملی موثر است و مشکلات توسعه بازار چیست ؟آیا تحقق شعار سال ۹۷ از طریق صادرات امکان پذیر است ؟

✳با ما باشید یکشنبه ها در شماره های بعدی برای ادامه موضوع . لطفا شمارهای قبلی در ارتباط با شعار سال ۹۷ را قبل از این شماره ، مطالعه فرمایید .

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.