ما دلار نمی خریم

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها
کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها
ایستادی بر جنگ رو در رو
خنجر از پشت می زند دشمن
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن
#ما_دلار_نمیخریم??

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.