گزارش سفر به شهرستان سرپل ذهاب : آموزش تسهیلگران توسعه

✳️در تاریخ ۱۸ بهمن ماه به منظور ادامه کار “طرح اشتغالزایی و درآمد زایی” به شهرستان سر پل ذهاب رفتیم .گروه ما شامل خانم دکتر مافی ، خانم مهندس نظری و خواهرشان به عنوان نیروهای داوطلب محلی و اینجانب بودند . چهار روستا انتخاب شدند. روستائیان این چهار روستا در بازدیدهای قبلی ،توافق خود را برای تشکیل صندوق اعتبارات خرد اعلام نموده بودند: روستاهای بازگیرقلعه پرور ، مجید قلعه پرور ، حواس احمدی و شمشیرداره رشید . در سفر قبلی با گفتمان و صحبت مشارکتی با بانوان روستایی از هر روستای زیر ۴۰ خانوار دو نفر و بالای ۴۰ خانوار ۴ نفر نماینده بانوان روستایی تحت عنوان تسهیلگران توسعه توسط خود بانوان انتخاب شدند .

✳️در این جلسه برنامه آموزش تسهیلگران توسعه در دو روز سه شنبه و چهارشنیه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه برگزار شد . اولین آموزش ها در خصوص هدف ، چرایی ، تسهیلگری ، توانمند سازی ، انواع فقر ،مشارکت ، کار تیمی و فرآیند و شیوه های ارتباط با مردم روستایی و شیوه های دعوت به جلسه و شروع جلسه بود . بعد از اتمام این مرحله، قرار شد تسهیلگران توسعه در روستاهای خودشان اولین جلسه را با مردم روستای خودشان داشته باشند و از بین بانوان روستایی دو نفر تسهیگر روستایی انتخاب نموده که نماینده آنان باشد . قرار شد شورا، دهیار، معتمدین روستا ، ریش سفیدان و تمامی افراد روستا دعوت شده تا تسهیلگران توسعه هدف و ضرورت کار را بیان نموده و سوالات مردم روستایی را جمع آوری کرده و آنهایی که برای آن پاسخ داشته ارائه داده و بقیه سوالات را به ما منتقل نمایند و در نهایت تسهیلگران روستایی را با انتخاب مردم مشخص نمایند .
✳️قرار شد در هفته آینده جلسه ای در هر روستا با حضور شورا، دهیار، معتمدین روستا ، ریش سفیدان و تمامی افراد روستا هماهنگ و برنامه ریزی توسط تسهیلگران توسعه شده و با حضور ما در هر روستا در خصوص آمادگی و استقبال روستاییان عزیز در خصوص ایجاد #صندوق_توسعه_روستا گفتمان شده تا در نهایت در صورت استقبال درصدد راه اندازی صندوق توسعه روستا بر آمده که در دل آن صندوق اعتبارات خرد نیز وجود دارد . صندوق توسعه روستا نهادی مردمی برای توسعه پایدار روستا خواهد بود .

✳️ برای اینکه بتوانیم با تسهیلگران توسعه و تسهیلگران روستایی ارتباط مستمر داشته باشیم یک گروه تلگرامی برای این عزیزان تشکیل شده که از طریق آن ارتباط دو طرفه برقرار شده است .

آموزش تسهیلگران توسعه : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ . روستای شمشیرداره رشید.ارائه توسط هر گروه

آموزش تسهیلگران توسعه : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ . روستای بازگیر قلعه پرور .کار تیمی

 آموزش تسهیلگران توسعه : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ . روستای بازگیر قلعه پرور .ارائه توسط هر گروه

آموزش تسهیلگران توسعه : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ . روستای شمشیرداره رشید.ارائه توسط هر گروه

آموزش تسهیلگران توسعه : ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۶ . روستای شمشیرداره رشید.ارائه توسط هر گروه

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.